Heinrich Kühnemann, født i Arkhangelsk, norsk snekker og byggmester. Løste i 1738 borgerbrev i Trondheim som snekker. Han er i første rekke kjent for snekkerarbeidene på domkirkens altertavle (1742–45, nå i Vår Frues kirke). Kühnemann er også blitt tilskrevet en lang rekke bygårder i Trondheim fra 1760- og 1770-årene, bl.a. Adresseavisens gård og Thomas Angells stuer.