Havel, elv i Tyskland, kommer fra sjøene i Mecklenburg, renner forbi Berlin, Potsdam og Brandenburg og munner i Elben 10 km nordvest for Havelberg; 341 km lang, hvorav 243 km er seilbar. Delvis kanalisert og danner, supplert ved kanaler, et viktig bindeledd mellom Elben og Oder.