Harry von Arnim, greve, tysk diplomat, var 1864 prøyssisk og 1866 nordtysk sendemann ved Vatikanet, deltok 1871 sammen med Bismarck i fredsforhandlingene med Frankrike. 1872 ble han tysk sendemann i Paris. Da han imidlertid støttet de franske monarkister og indirekte motarbeidet Bismarck, ble han 1874 forflyttet til Konstantinopel. Forholdet mellom Arnim og Bismarck ble enda mer spent da Arnim i kulturkampen stod mot rikskansleren; han ble avskjediget, og da han tok med flere dokumenter fra arkivet for senere å nytte dem i sin private feide med Bismarck, ble han 1875 dømt til ni måneders fengsel. Arnim flyktet til utlandet og levde senere i Østerrike.