Hans Luther, tysk politiker (folkepartiet). Overborgermester i Essen 1918–22, finansminister i Stresemanns regjering 1923. Dannet 1925 regjering med sterk retning mot høyre, men da han samme år medvirket til Locarnotraktaten, trådte de tysk-nasjonale ut, og 1926 måtte regjeringen gå av. Sjef for den tyske riksbank 1930–33. Var etter 1945 med i gjenreisingen av tysk økonomi; ble 1952 professor ved høyskolen for statsvitenskap i München.