Det tysk-nasjonale folkeparti, et konservativt, nasjonalistisk og monarkistisk parti dannet etter revolusjonen 1918 av de tidligere tysk-konservative og frikonservative. I nasjonalforsamlingen i Weimar 1919 hadde det 42 representanter som stemte mot den republikanske forfatning og mot Versaillestraktaten. Senere godtok partiet tilsynelatende republikken, men stod i opposisjon til det parlamentariske demokrati og til Stresemanns forsonlige utenrikspolitikk. Desember 1924 hadde partiet sin største tilslutning og fikk 111 representanter i riksdagen. Representert i koalisjonsregjeringene 1924–28. Hjalp Hitler til makten, men ble selv oppløst 1933.