('Det tyske folkeparti'), tysk politisk parti 1918–33. Dannet av høyrefløyen i det nasjonalliberale parti. Var representert i de fleste regjeringer under Weimarrepublikken, og dets leder Stresemann var forkjemper for en forståelse med Frankrike. Ved valgene 1920 fikk partiet hele 65 plasser i riksdagen, juli 1932 bare 7.