Hallvard Holmen, norsk skuespiller. Debuterte i filmen Byttinger (1991). Scenedebut som Billy i Cole Porters musikal Anything Goes på Rogaland Teater, der han var ansatt til 1994, og spilte bl.a. tittelrollene i Brechts Baal, Ibsens Brand og i Danny and the Deep Blue Sea av John Patrick Shanley. Fra 1994 ved Det Norske Teatret, der han har løst store oppgaver som Jan Wang i Bleikeplassen av Vesaas, kongen i Lerka av J. Anouilh, Asle i Jon Fosses Ein sommars dag, tittelrollen i Goethes Werther og adjutanten i Brechts Den kaukasiske kritringen. – Også store roller i TV-filmene En mann må gjøre det han må av Lasse Kolsrud m.fl. (NRK 1996) og Morsarven (SVT 1996). Holmen har også hatt roller i seriene Shackleton(BBC 2002), Brigaden (NRK 2002–03) og De drabbade(SVT 2003–04).