Hakon Stangerup, dansk litteraturhistoriker og kritiker. Ved siden av doktoravhandlingen om Romanen i Danmark i det 18. aarhundrede (1936) er hans hovedverker diktermonografien Schack Staffeldt (1940) og en fremstilling av Brandes-tidens ideologiske strid, Kulturkampen (2 bd., 1946), som bl.a. hviler på pressehistorisk materiale. Utgav også bl.a. Avisens historie (3 bd., 1973–74).