Hadewijch, flamsk dikter og mystiker, i Tyskland kjent under navnet Adelwip. I sine 45 strofiske dikt følger hun formelt tradisjonen fra trubadurdiktningen, men behandler utelukkende den guddommelige kjærlighet. Sin mystikk beskrev hun mer systematisk i 31 brev og 16 lyrisk pregede læredikt, de såkalte mengeldichten. Sjelen er utgått fra Gud, skapt i hans bilde, hvis vesentlige kjennetegn er kjærlighet. Kjærligheten er derfor middelet hvorved sjelen igjen kan bli forent med sitt opphav. Når kjærligheten er blitt sjelens enehersker, går alle andre dyder og egenskaper opp i denne, likesom treenighetens tre personer er én Gud. Her ligger grunnlaget for den treenighetsmystikk som senere ble fullt utviklet av Jan van Ruusbroec. Sine erfaringer på mystikkens område beskrev Hadewijch i sine 14 visjoner. Oversatt til norsk i E. Aasen: Det skjønnes hage (1996).