Jan van Ruusbroec, flamsk mystiker, en av de fremste representanter for den vestlige middelalders kontemplative tradisjon. Han grunnla et klosterfellesskap i Groenendaal, sør for Brussel, som i 1350 ble anerkjent som augustinerkanniker. Ruusbroec skrev en rekke teologiske verk på nederlandsk; Die chierheit der gheestelike brulocht (norsk overs. Det åndelige bryllups smykke, 1995) regnes som hans hovedverk. Hans gudsbilde er preget av den kristne mystikken: Gud er i evig veksling mellom aktivitet og essens; i sitt skapende aspekt er Gud preget av kjærlighet, og i den guddommelige kjærlighet kan mennesket stige opp til forening med Gud.