Gustav Säve-Söderbergh, svensk paleontolog, bror av Torgny S.-S. Professor ved Uppsala universitet fra 1937. Arbeidet med devon-stratigrafi på Grønland og fossile fisk, amfibier og krypdyr. Han deltok i mange svensk-danske ekspedisjoner til Øst-Grønland.