Gustav Möller, svensk politiker (sosialdemokrat). Sjefredaktør for partiets hovedorgan Socialdemokraten 1921–24. Fra 1916 til 1940 var han med enkelte avbrytelser partisekretær. Möller satt i riksdagen 1917–54, men sin største innsats kom han til å gjøre i regjeringen som sosialminister 1924–26, 1932–36, 1936–38 og 1939–51. Han var handelsminister 1938–39. Som sjef for sosialdepartementet gjennomførte Möller en lang rekke dyptgripende reformer, bl.a. folkepensjon, barnebidrag, sykeforsikring og boligstøtte; disse har dannet en vesentlig del av grunnlaget for det svenske velferdssamfunn. Ved Per Albin Hanssons død 1946 tapte Möller knepent mot Tage Erlander i den avgjørende voteringen om statsministerstillingen. Utgav bl.a. memoarboken När vi började (1959).