Avstemning eller votering er et middel for et kollektivt organ til å komme fram til en beslutning i en sak. Eksempler på kollektive organer er nasjonalforsamling, domstol og bedriftsstyre.

Kollektivmedlemmenes standpunkter registreres og telles, og det standpunkt som oppnår det flertall som kreves, blir kollektivets offisielle standpunkt. Med demokratiseringen av samfunnet er kollektive beslutningsorganer blitt vanligere. Avstemning som beslutningsmekanisme er dermed blitt viktigere.

Et standpunkt har fått enkelt eller simpelt flertall hvis det får flest stemmer. Et standpunkt har fått alminnelig flertall hvis det har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer, og absolutt flertall om det har flertall blant alle stemmeberettigede. Et standpunkt har fått kvalifisert flertall hvis det har oppnådd en fastsatt større andel av stemmene, som regel 2/3 eller 3/4.

I de fleste kollektive organer, og nå alltid ved folkeavstemninger (valg), vil medlemmene ha én stemme hver (likevel slik at stemmer i valg kan telle litt ulikt når de skal omsettes til mandater). Ved et aksjeselskaps generalforsamling representerer imidlertid vanligvis hver aksje en stemme. Det hender også at et organs leder har dobbeltstemme og at bestemte medlemmer har vetorett; det siste er f.eks. tilfelle i FNs sikkerhetsråd (de faste medlemmer, stormaktene, har vetorett).

Ofte kreves det et bestemt fremmøte (quorum) i et kollektivt organ for at gyldig avstemning skal kunne finne sted. Registrering av standpunkter ved avstemning finner sted på ulike måter: ved navneopprop, ved håndsopprekning, ved at de stemmende reiser seg eller blir sittende, ved stemmesedler, ved bruk av automatisk stemmeregistreringsutstyr (vanlig i nasjonalforsamlinger i dag, brukes i USA også ved valg), eller ved at medlemmene fordeler seg på forskjellige rom eller avlukker etter standpunkt (britiske Underhuset). Forut for en avstemning går i regelen en meningsutveksling hvor de ulike standpunkter blir formulert og vurdert.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.