Gro Balas, norsk politiker (A), gift med B. T. Godal. Medlem av Oslo bystyre 1984–99, kommunalråd 1986–91. Byråd for helse- og sosialsaker 1992–93, for barn og utdanning 1993–95 og finansbyråd 1995–96. Leder av Europabevegelsen 1995–99. Fra 2005 direktør for Kultur- og idrettsetaten i Oslo.