Oslo kommunes kunstsamlinger, opprettet 1946 for å administrere Edvard Munchs gave til Oslo by, omfatter Amaldus Nielsens og Ludvig Ravensbergs malerisamling, Vigeland-museet og Munch-museet, Rolf Stenersens gave (Aker-samlingen), dessuten kunstverker (malte dekorasjoner og skulpturer) i kommunale bygninger, samt monumenter og parkskulptur innen byens grenser. Har gitt ut en rekke skrifter og kataloger og tjener som kommunens konsultative organ i kunstneriske spørsmål. Oslo kommunes kulturutvalg fungerer som kunstsamlingenes styre. Direktør (2001–): Lise Mjøs.