Glavkos, (av glauko-), i gresk mytologi en havgud, hovedsakelig lokalisert i Boiotia og Evboia, ble særlig dyrket som fiskernes og sjøfolkenes gud. Glavkos var egentlig en fisker som etter å ha spist en trolldomsurt, sprang i havet og ble forvandlet til en havgud med skikkelse halvt som menneske, halvt som fisk. Som flere andre havguder hadde han spådomsevne. Sagnet om Glavkos er muligens av før-gresk (mykensk) opprinnelse. Welhaven brukte sagnet i diktet Glaukos.