Georgi Rakovski, bulgarsk forfatter og journalist, en av de tidlige anførerne i den bulgarske frigjøringskamp mot det tyrkiske styret. Deltok første gang i en oppstand 1841. Opprettet en bulgarsk legion i Beograd 1861–62, som ble oppløst av serberne. Reiste omkring i Europa for å vinne støtte for bulgarernes sak, men uten større hell. Hans radikale synspunkter og engasjement for væpnet opprør fikk mange yngre bulgarere til å gå med i den nasjonale bevegelsen.