Gauses regel, regel som sier at to arter med samme økologiske nisje ikke kan sameksistere; før eller siden vil en av artene dø ut. Når to arter tilsynelatende har samme nisje, kan det ofte forklares ved at man har oversett noen av nisjens dimensjoner (jfr. nisje). For eksempel kan to relativt like insektarter leve av samme føde i samme habitat dersom en av artene forekommer på våren mens den andre forekommer på sommeren. Gauses regel er basert på en enkel matematisk modell og kan ikke forklare for eksempel artsrikheten av plankton.