Fugger, tysk adelsslekt, kjent siden 1367. De eldste kjente medlemmer av slekten var vevere i Augsburg og senere bankierer. Fra Jakob Fugger (død 1469) nedstammer en nålevende linje. Jakobs tre sønner Ulrich, Georg og Jakob 2 økte familiens rikdom og giftet seg inn i adelen. Jakob 2 drev bergverk i Tirol, Kärnten, Ungarn og Spania, og oppnådde et faktisk kobbermonopol i Europa. Han bygde det såkalte Fuggerei, et kvarter i Augsburg som ennå består. Georg Fugger ble adlet 1508. Hans sønner Raimund og Anton var ivrige tilhengere av Karl 5. De finansierte hans valg til keiser; til gjengjeld ble de opphøyd til riksgrever (1526 og 1530) og fikk rett til å slå mynt. Slekten spilte en hovedrolle i avlatshandelen, som indirekte gav støtet til Luthers reformasjon. Slektens medlemmer var fortrinnsvis bankierer og drev pengeforretninger over hele Europa og også i Amerika. Fuggerne smykket Augsburg med palasser, biblioteker og kunstsamlinger. Anton Fuggers etterkommere fikk 1803 tittelen Fürst Fugger von Babenhausen. Denne grenen eier fortsatt slottet Babenhausen.