Fasanerie Schloss, slott i Tyskland, Hessen, ca. 6 km sørøst for Fulda. Slottet ble oppført i flere etapper 1726–56, og var opprinnelig sommerresidens for fyrsteabbedene (senere fyrstebiskopene) av Fulda, fra 1816 sommerresidens for kurfyrstene av Hessen. Schloss Fasanerie er et stort anlegg i barokkstil, bygd omkring flere gårdsrom. Forgården er omgitt av toetasjes fløyer, avsluttet av treetasjes paviljonger, som igjen flankeres av toetasjes paviljonger. Slottet ble restaurert 1827, og ble 1866 annektert av Preussen, men 1873 gitt tilbake til landgrevene av Hessen som privateiendom, og tilhører nå den hessiske husstiftelse. Slottet har tjent som bolig, og fra 1949 som huset Hessens privatmuseum. Det rommer store samlinger av malerier, møbler, porselen og antikk skulptur.