Fanahammeren, tettsted i Bergen kommune, Hordaland, ved botnen av Fanafjorden, rett sør for bysenteret. Fana kirke, langkirke i stein og tre, fra middelalderen.