Fanafjorden, fjord i Bergen kommune, Hordaland, sørvest på Bergenshalvøya. Strekker seg i nordøstlig retning inn fra Krossfjorden til Fanahammeren; ca. 4,5 km lang fra Korsneset, 160 m dyp ved munningen. Flere viker, den største er Grimseidpollen, som innerst danner den lange og trange Myrkevåg. Langs fjorden ligger fritidsboliger; området ved Fanafjorden er mye brukt i sommersesongen. Marina.