Evterpe, en av de ni muser; musikkens gudinne og den lyriske poesiens og aulosspillets beskytterinne. I moderne tid har Evterpe vært brukt som navn på musikksammenslutninger, bl.a. på en musikkforening som Grieg, Nordraak, Hornemann og Matthison-Hansen 1865 stiftet i København.