Europe Air Sports, fagorganisasjon for luftsport i Europa stiftet i 1988.