Eugène Marie François Thomas Dubois, nederlandsk lege. Reiste i 1889 til Sumatra og Java som militærlege, men hans egentlige hensikt var å lete etter rester etter fortidsmennesker. I 1891–92 lyktes det ham på Java å finne kraniekalotten, lårbenet og noen tenner av en meget primitiv mennesketype, som han kalte apemenneske, Pithecanthropus erectus (nå betegnet Homo erectus, se mennesket (Opprinnelse og utvikling)). Dubois ble senere professor i geologi og paleontologi i Nederland. Hans fagkolleger stilte seg først skeptisk til hans tolkninger av apemennesket, og han gjemte sine funn i over 25 år. Takket være nye funn fra Java og Kina ble det klart at Dubois' funn var av helt vesentlig betydning. Senere forandret Dubois oppfatning og hevdet at Pithecanthropusikke var et apemenneske, men en fossil kjempegibbon.