Erik Axel Blomberg, svensk forfatter, kunsthistoriker og kritiker. Med personlig lyrikk og radikale idédikt ble han (debut 1918 med diktsamlingen Ensamhetens sånger) en av 1920-årenes ledende poeter. Han gjorde en betydelig innsats som gjendikter. Hans kunst- og litteraturkritikk er skrevet ut fra en sosialistisk grunnholdning. Hovedverket er tre bind om E. Josephson (1951, 1956, 1959), hvor han på dybdepsykologisk grunnlag har gitt en inntrengende analyse.