Ellen Mo, norsk jurist og politiker (A). 1981–88 advokat ved Regjeringsadvokatembetet, 1988–95 lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett, 1995–2000 privatpraktiserende advokat. 1991–96 styreleder i Statens Bankinvesteringsfond, 1994–97 leder for Kringkastingsrådet, 1996–99 leder for Arbeidsrettsrådet, 1998–2000 leder for Rikslønnsnemnda. Ellen Mo har vært lagdommer i Borgarting siden 2000, var statssekretær i Finansdepartementet 2000–01 og leder av Skatteunndragelsesutvalget 2007-09.