Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet, rådgivende organ for Norsk rikskringkasting. Rådet har 14 medlemmer med personlige vararepresentanter. Åtte medlemmer oppnevnes av Stortinget, en av disse er leder av Samisk Programråd, og seks (inkludert leder og nestleder) oppnevnes av Kongen i statsråd.

Rådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992. Rådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i Norsk rikskringkasting. Rådet uttaler seg i de programsaker som kringkastingssjefen forelegger for det, eller som rådet finner grunn til å ta opp etter initiativ fra et medlem eller fra lyttere og seere. NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker.

Funksjonstiden for medlemmene av rådet er 4 år, med mulighet for gjenoppnevning for en periode. Rådet møtes 8–10 ganger i året. Kringkastingssjefen deltar i Rådets møter, sammen med de medarbeidere han finner nødvendig.

Distriktsprogramråd

Til hvert av NRKs distriktskontor er det opprettet et distriktsprogramråd, som skal uttale seg om hovedlinjene i programvirksomheten ved distriktskontorene. Rådet har fem medlemmer oppnevnt av fylkestinget.

Anbefalt lenke

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 08.03.2012.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for TV og radioorganisasjoner

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.