Mo, storgård i Jevnaker kommune, Oppland, sørøst for Jevnaker sentrum. Den er første gang nevnt ca. 1400, og tilhørte da adelsmannen Erlend på Hole. 1647 var Mo en del av godssamlingen etter adelsmannen Oluf Kalips, og i 1660-årene var generaltollforvalter Daniel Knoff i Drammen eier av gården. Den tilhørte deretter familien Wendelboe og fra slutten av 1600-tallet Abraham Rechertsen, hvis etterslekt siden har eid gården. Via kvinneledd kom gården 1773 i familien Stenersens eie. Ved overrettsprokurator Christopher Stenersens død 1842 ble gården overtatt av hans svoger prost Abraham Borch, og tilhører i dag dennes etterkommer Einar Borch. Gården har et totalareal på 6500 daa, hvorav 1300 daa dyrket mark og 5000 daa skog.

Hovedbygningen er et stort, rektangulært hus med høyt valmtak, oppført 1914.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

23. juni 2009 skrev Jonas Botilsrud

Areal til Mo gård i Jevnaker Kommune under gårds og bruksnummer 148/1. Om det er arealer i andre kommuner er ikke disse arealene med.Fulldyrket: 819

Skog: 5547

Annen mark: 207

Annet areal: 146Totalt areal: 6719.Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.