Edwin Lutyens, britisk arkitekt. En av de sterkeste representanter for den dyrkelse av de håndverksmessige tradisjoner (Arts and Crafts-bevegelsen) som omkring 1900 satte britisk arkitektur i en særstilling, især på de landlige boligers og hagebyers område. Til hans mer monumentale arbeider hører Viceroy's House i New Delhi.