Den sekulære akselerasjon i Månens bevegelse er en innkortning av Månens sideriske omløpstid på ca. 1/40 s per hundreår. Dette skyldes dels planet-perturbasjoner, dels en stadig avtagning i jordbanens eksentrisitet. Endringen i jordbanens eksentrisitet oppstår fordi Jordens rotasjonstid (stjernedøgnet) øker med 1/1000 s per hundreår pga. friksjonen mellom tidevannsstrømmene og havbunnen.