Clairvoyance, evne til å se det som er skjult for de vanlige sansene. Det foreligger mange beretninger om «synske» mennesker, som skal kunne se inn i fremtiden (fremsyn, prekognisjon) eller se ting som er skjult eller langt borte. Den vitenskapelige verdi av slike beretninger er imidlertid tvilsom, og om det finnes ekte clairvoyance er sterkt omstridt. Jfr. ESP (ekstrasensorisk persepsjon).