Dunkerque-traktaten, allianse inngått i Dunkerque 4. mars 1947 mellom Frankrike og Storbritannia. Pakten var rettet mot en mulig ny tysk aggresjon og mistet sin betydning pga. utviklingen i Europa; kan sees som en forløper for Vestunionen.