Brussel-pakten, den overenskomst om økonomisk, sosialt og kulturelt samarbeid og kollektivt selvforsvar som ble inngått i Brussel 17. mars 1948 mellom Storbritannia, Frankrike, Nederland, Belgia og Luxembourg; den dannet grunnlaget for Vestunionen.