Dsjabir Ibn Haijan, død 776 e.Kr., berømt arabisk alkymist, den mest berømte av alle arabiske kjemikere, «kjemiens Hippokrates». Antas å ha levd i Kufa og Bagdad, hvor han skal ha vært knyttet til Harun-al-Rashids hoff. Han skrev en stor mengde kjemiske avhandlinger og oppdaget bl.a. de tre mineralsyrer svovelsyre, saltsyre og salpetersyre.