Diatessaron, (av dia- og gr. 'fire'), sammenstilling av evangelier (evangelieharmoni) av syreren Tatian ca. 170. Han kombinerte de evangelier han kjente til én løpende fortelling ved å fjerne dubletter, samarbeide paralleller og harmonisere motsigelser. Diatessaron fikk stor utbredelse. Den var opprinnelig skrevet på syrisk, men foreligger i dag kun som fragmenter på mange forskjellige språk.