Dámaso Alonso, spansk litteraturkritiker og dikter. Han forsket innen spansk gullalderlitteratur, spesielt omkring L. de Góngora. Diktsamlingen Hijos de la ira (1944) er preget av moralsk opprør og religiøs uro.