Codex juris canonici, den romersk-katolske kirkes offisielle lovbok, første gang utstedt av Benedikt 14 i 1917. Bestemmelsene i den vidløftige Corpus juris canonici ble saklig-systematisk ordnet, forenklet og tilpasset moderne forhold av en kardinalkommisjon oppnevnt 1904. Siden 2. Vatikankonsil har en kardinalkommisjon revidert CIC frem til 1980. Den nåværende utgaven ble promulgert 25. jan. 1983 og trådte i kraft 1. søndag i advent samme år.