Corpus juris canonici, samlebetegnelse for middelalderens kirkerettslige bestemmelser og lovbøker som Gregor 13 samlet i en offisiell tekstutgave i 1582. Den eldste av disse er Decretum Gratiani fra 1100-tallet. Dette var gjeldende rett i den romersk-katolske kirke frem til den nye kodifikasjonen av kirkeretten, Codex juris canonici, ble utstedt av Benedikt 14 i 1917.