Charles George Gordon, britisk offiser. Deltok i Krimkrigen, medvirket til å kue det kinesiske Taiping-opprøret 1863–64. 1874–79 arbeidet Gordon i Sudan i egyptisk tjeneste (1877–79 generalguvernør) og gjorde bl.a. meget for å redusere slavehandelen. Etter noen år i Sør-Afrika kom han 1884 tilbake til Sudan, hvor han fikk i oppdrag å lede rømningen av de områder som var truet av Mahdien. Han disponerte imidlertid altfor små styrker, ble omringet i Khartoum og falt da byen ble inntatt. Gordon ble en martyr og et symbol for den britiske imperialismen.