Camille Huysmans, belgisk politiker. 1905–21 sekretær for det internasjonale sosialistiske byrå i Brussel (2. internasjonale), 1940 president for Internasjonalen. Han ble medlem av deputertkammeret 1910 og var i mange år kammerets president og flere ganger medlem av regjeringen. Statsminister 1946–47 og undervisningsminister 1947–49; fortsatte som medlem av nasjonalforsamlingen til 1964. Huysmans spilte en stor rolle i kampen for flamlendernes språklige og sosiale likestilling i Belgia.