CAE, fork. for caprine arthritis and encephalitis, infektiøs geitesykdom fremkalt av et virus som er beslektet med viruset som forårsaker sauesykdommen mædi-visna (se mædi). Sykdommen angriper først og fremst killingene, som smittes via melken. Disse får gjerne leddbetennelse, men hos eldre dyr kan også andre organer angripes. Sykdommen ble først registrert i Kenya i 1983 etter import av geiter fra Sveits og USA, men har senere også opptrådt i Storbritannia, Frankrike, Norge og Canada. Eksperimentelt kan sykdommen også overføres til sau.