Blackfeet, engelsk gjengivelse av algonkin siksika, 'svarte føtter', indianerstamme på det nordlige slettelandet i USA og Canada.