Bjergsted, parkanlegg i Stavanger kommune, ved Byfjorden, nordvest for bysenteret, bydel Eiganes/Våland. I parken ligger Bjergsted Musikksenter med blant annet Stavanger Konserthus (åpnet 2012) som er tilholdssted for Stavanger Symfoniorkester, likeledes Kuppelhallen det tidligere konserthuset, åpnet 1982. Den gamle hermetikkfabrikken i Sandvigå 27, like inntil Bjergstedparken, er bygd om og brukes i dag av blant annet Stavanger Kulturskole som har et vidt spekter av kulturtilbud.