Björn Halldórsson, islandsk dikter, prest og vitenskapsmann. Var en foregangsmann i islandsk jordbruk, bl.a. som en av de første til å dyrke poteter i landet. Hans viktigste bøker er Atli (1780), et opplysningsskrift i samtaleform om landbruk, ordboken Lexicon Islandico-Latino-Danicum (islandsk-latin med danske oversettelser, utgitt 1814), og en biografi over Eggert Ólafsson. Av hans viktigste dikt kan nevnes Fjörgynjarmál og Ævitíminn eyðist, som klart uttrykker tidens reformiver på Island. Han skrev også en rekke salmer.