Eggert Ólafsson, islandsk naturforsker og dikter, en foregangsmann og hovedskikkelse i opplysningstiden på Island. Hans studieferd 1752–57 over hele Island sammen med den senere medisinaldirektøren Bjarni Pálsson gav som resultat en stor reiseskildring med en inngående behandling av islandsk natur, levekår og folkeliv, Reise igienem Island I–II, som først ble utgitt på dansk i Sorø 1772, senere på en rekke andre språk, og endelig på islandsk i 1943 (Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar I–II). Eggert Ólafsson skrev også andre skrifter om Islands natur, jordbruk og islandsk språk, dels på latin. Sentralt står Búnaðarbálkur (Jordbruksbolken, 1783). I 1832 kom hans Kvæði. Som nasjonal stridsmann i tunge tider ble han liksom Nolsoyar-Páll på Færøyene sitt lands nasjonalhelt. Gjendiktninger finnes på norsk i Islandske dikt frå Sólarljóð til opplysningstid (1977, ved I. Orgland).