Bentein, mannsnavn, norr. Benteinn, sverdkenning med betydningen 'sårkjepp', sammensatt av ben 'sår' og teinn 'tein, kjepp'. Kjent siden ca. 1140. Tradisjonelt navn i Vest-Agder.