Benguelastrømmen, havstrøm som flyter nordover langs vestkysten av sørlige Afrika, fra sørspissen og opp til ca. 15° s.br., hvor den gradvis bøyer av og går opp i Den sørlige ekatorialstrøm. Vindsystemet driver overflatevannet fra land, slik at kaldere vann kommer opp til overflaten. Langs kysten er derfor strømmen i middel 8 °C kaldere enn normalt for breddegraden. Det oppstrømmende vann er meget næringsrikt, slik at den biologiske produksjon er langt større enn vanlig i subtropiske områder.