Sørishavsstrømmen, kalles også Den antarktiske sirkumpolare strøm eller Sydpolstrømmen, en mektig strøm av kaldt vann i Sørishavet som går rundt det Antarktiske kontinent i retning med urviseren. Strømretningen faller sammen med de fremherskende vindene som her blåser fra vest mot øst, og strømmen kalles ofte for Vestavindsdriften. Strømmen er dyp og bred. Selv om strømhastighetene ikke er så store (0,1 m/s eller mindre), blir likevel vanntransporten stor – Sørishavsstrømmen er verdens største havstrøm når det gjelder vanntransport. Gjennom Drakestredet, som skiller Sør-Amerika fra Antarktis, transporteres det mer enn tre ganger så mye vann per tidsenhet som i Golfstrømmen utenfor USAs østkyst.