August Leonard Bondeson, svensk forfatter og lege. Han utgav folkelivsskildringer, folkeeventyr og viser fra Halland. Mest kjent er han for den satiriske romanen Skollärare John Chronschougs memoarer (1897–1904, 2 bd.), en fremragende tidsskildring fra 1860-årene med en naiv, selvbevisst folkeskolelærer som hovedperson.